Op 7 februari 2017 moesten wij afscheid nemen van Henk van Griensven. Hij overleed onverwacht op 78-jarige leeftijd.
Henk is geïnstalleerd als gildebroeder in november 1998.
Binnen ons gilde heeft hij verschillende functies gehad in diverse commissies.
In 2006 werd hij benoemd tot Raadsheer van Kring Kempenland, en is enkele jaren penningmeester van de Kring geweest.
Henk was op vele terreinen maatschappelijk actief. Zo was hij één van de oprichters van de Hockeyclub Mierlo.
Na een korte periode van afwezigheid zou hij in maart 2017 tijdens de jaarvergadering opnieuw worden geïnstalleerd als gildebroeder, maar hij overleed net voor die tijd.
Hij werd op 14 februari 2017 met Gilde-eer begraven na een Eucharistieviering in de H. Luciakerk.