Op 30 juli 2014 is onze gildebroeder Nico Kee in Helmond op 88-jarige leeftijd overleden. Nico is geïnstalleerd bij het Sint Catharina en Sint Barbara Gilde te Mierlo op 1 november 1977. In de afgelopen 37 jaar heeft Nico zich op tal van terreinen binnen het maatschappelijk leven begeven, zowel binnen als buiten het gilde. Binnen ons gilde is Nico een termijn van drie jaar dekenschatbewaarder geweest, van 2007 tot 2010, dus vrij recent nog. Eerder was hij tweemaal Koning, in 1998 en 1999. Tot voor kort was hij nog steeds zeer actief bij ‘de schutters’, onze kruisboog- en geweerschutters die wekelijks in het clubhuis hun vaardigheden oefenen. Een zeer opmerkelijke activiteit van Nico was zijn beheer van de website van ons gilde. Het is toch echt uniek dat een 88 jarige tot voor kort de website zo up-to-date wist te houden. Natuurlijk heeft dat ook te maken met zijn jarenlange activiteiten van Senior-web hier in Mierlo. Bij Nico was dit echter in zeer goede handen.
Maar ook op ‘hoger niveau’, overkoepelend binnen het District Noord en de Kring Kempenland. Hij is jarenlang bestuurslid geweest, en ook na zijn bestuursfuncties binnen het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur van de Kring Kempenland heeft hij later de nieuwe bestuursleden binnen de Kring met raad en daad terzijde gestaan. Hij is daarvoor onderscheiden met de titel Ere Raadsheer, en hij heeft het gouden medaillon van de Kring Kempenland mogen ontvangen. Van een van de latere bestuursleden van de Kring heeft hij ook nog een persoonlijke onderscheiding gekregen, namelijk in een miniatuur van de ‘toffe peer’.