Peter was perfectionistisch en gepassioneerd in heel zijn doen en laten:
Als wandelaar, als tamboer, grafisch vormgever, gildebroeder, verzamelaar van pennen en vreemde horloges
Hij was 20 jaar lid van ons gilde en droeg vanwege zijn grote verdienste de titel van Erebroeder.
Hij heeft in de afgelopen 20 jaar op onnavolgbare wijze alle drukwerk voor het gilde verzorgd; heeft in een indrukwekkende rij mappen al onze documenten gearchiveerd; hij was als tamboer een voorbeeld en leermeester voor velen. Hij is schietmeester geweest, was vele jaren lid van de overheid en speelde het dit jaar nog klaar om vanuit zijn rolstoel Allround kampioen te worden.
Hij was een van de drijvende krachten bij het organiseren van de kringgildedag in 2005 en zo ook bij het uitwerken van de plannen voor ons nieuwe gildehuis.
Peter was een bourgondiër, een gezelligheidsmens. We gaan hem missen bij alles wat hij voor ons deed maar bovenal zullen wij hem missen als kameraad, broeder, vriend!