Gildebroeder, dekenschatbewaarder
┼ 18 april 2018

Piet werd lid van het gilde in 1994. Hij was een bijzonder trouw en bevlogen gildebroeder. Hij heeft zich steeds ingezet om de maatschappelijke betrokkenheid van het gilde te stimuleren en vond dat ook vrouwen lid moesten kunnen worden van het gilde. Hij wordt vooral herdacht vanwege zijn grote en continue inspanningen om van ons gilde een sociale vereniging te maken die zich niet alleen met schieten bezig houdt.
Tot zijn grote vreugde heeft hij mogen beleven dat vrouwen werden toegelaten en de maatschappelijke betrokkenheid van het gilde groeide met tal van nieuwe activiteiten op onze jaaragenda.
Als deken schatbewaarder was hij nauwgezet en rechtlijnig.
Zijn overlijden is een groot verlies voor ons gilde.