Onze gildebroeder Wim van Bommel is op 21 december 2017 overleden op 87 jarige leeftijd, enkele maanden na zijn geliefde vrouw Riky. Hij werd als gildebroeder geïnstalleerd op 1 november 1973. In 2013 mocht hij zijn 40-jarig gildebroederschap vieren, tezamen met twee andere broeders, Wim Janssen, 40 jaar, en Johann van den Berg, 50 jaar tijdens een drukbezochte receptie.
Vanaf het begin van zijn lidmaatschap kon je zijn naam aantreffen in de door Wim Janssen handgeschreven notulen van de maandelijkse vergaderingen binnen in ons gilde. Hij was lid van alle denkbare commissies om iets te organiseren.
Hij vervaardigde veel vogels voor de schietwedstrijden en het Koning schieten.
Hij was vendeldrager van 1994 t/m 2005.
Driemaal was Wim van Bommel Koning en wel in 1979, 1991 en 2009.
Op 29 december werd hij gecremeerd na een uitvaartdienst in de H. Luciakerk, op verzoek van de familie zonder Gilde-eer.