Op Koningsdag 27 april a.s. zijn wij, samen met het Sint Sebastiaan Gilde, aanwezig om 10.00 uur op het Molenplein, om gezamenlijk met Burgemeester en Wethouders het jaarlijkse schildje aan de meiboom te hangen. Dit jaar is dat het schildje van de Brandweer.
Wij verzamelen om 09.30 uur op de parkeerplaats achter Modezaak Lenssen Manders en lopen op vanaf 09.45 uur.

ORANJESCHILD Schieten
‘s Middags zijn wij om 13.30 uur te gast bij het Sint Sebastiaan gilde, om te schieten voor het Oranjeschild. Welk gilde zal dit jaar het schild binnen weten te halen?