Spring naar inhoud

Jubilarissen!

2021
Wim Schreurs - 25 jaar Broeder, waarvan 6 jaar ERE-Broeder
Jozef van den Boomen - 25 jaar Broeder.

2020
Hans van Zonneveld - 25 jaar. Koning en Dekenschatbewaarder
Toon Romonesco - 12,5 jaar Broeder. Oorkonde

2019
Frans van der Vleuten - 12,5 jaar Broeder. Oorkonde

2018
Leo Kouijzer - 50 jaar: 29 jaar Dekenschatbewaarder, 2 x Koning
Ties Ronken - 50 jaar: ca 25 jaar bij Sint Antonius Abt Mierlo Hout en 22 jaar bij Gilde Sint Sebastiaan Mierlo
2017
Rob Hartman - 25 jaar: 14 jaar bestuursfuncties als Jonge Deken en Regerend Deken
Huub van de Rijt - 25 jaar: 3 x Koning
2016
Ruud de Haan - 25 jaar
Eric Kouijzer - 25 jaar: vaste tamboer
2015
Harry van Neerven - 40 jaar: door ziekte van de jubilaris is dit niet gevierd.
Harry is in 2016 overleden.
2013
Johann van den Berg - 50 jaar: 14 jaar Regerend Deken, 3 x Koning, 2 x Kringkoning
Wim Janssen - 50 jaar: 27 jaar Dekenschrijver, 1 x Koning
Wim van Bommel - 40 jaar: 3 x Koning
2012
Toon Bekx - 40 jaar: 1 x Koning
2008
Leo Kouijzer - 40 jaar: 29 jaar Dekenschatbewaarder, 2 x Koning