Spring naar inhoud

Nieuws

Zondag 2 april a.s. - Opening eigen schietseizoen
U bent van harte welkom tussen 11.00 - 13.00 uur in het Gildehuis, aan de Oudvensestraat 9b, Mierlo

JAARVERGADERING 2 MAART 2023.
Op 2 maart 2023 tijdens onze jaarvergadering namen wij afscheid van Job van der Zwan, die maar liefst 10 jaar Dekenschrijver was. Gelukkig blijft hij ons zeer uitgebreide en prachtige archief beheren!

Met heel veel dank, namen wij afscheid van Job van der Zwan, die maar liefst 10 jaar als
Dekenschrijver het secretariaat van ons gilde heeft beheerd en uiteraard bloemen voor zijn vrouw
Marianne van der Zwan - van der Vleuten.