NIEUWE REGEREND DEKEN BIJ GILDE SINT CATHARINA EN SINT BARBARA MIERLO

Op donderdag 1 maart heeft bij het Sint Catharina en Sint Barbara Gilde Mierlo weer een historische gebeurtenis plaatsgevonden. Inderdaad weer…. Want enkele jaren nadat er vrouwen zijn toegelaten bij dit uit 1474 stammende gilde dat tot 2012 een mannenbolwerk was, en na twee gildekoninginnen, Nelly de Hoon in 2016 en Sevenja Ronken in 2017, heeft dit gilde nu een vrouwelijke voorzitter in de persoon van Ria Overwater.
Op zich ook weer zeer opmerkelijk: zij neemt het mooie ambt van voorzitter, in gildetermen: Regerend Deken, over van haar zoon Sjoerd Overwater die de afgelopen 6 jaar het gilde als Regerend Deken heeft geleid. Onder diens leiding heeft het gilde zich omgevormd tot een open broeder- en zusterschap die steeds meer aan haar (oer)oude doelstellingen is gaan werken op sociaal gebied. In de laatste 6 jaren is het gilde weer gegroeid door de installatie van 7 dames, gildezusters, zijn nieuwe initiatieven ontplooid, en kon het gilde een nieuw, eigen gebouwd gildehuis betrekken.
Ria Overwater werd door de aanwezige gildebroeders en -zusters met overgrote meerderheid gekozen als nieuwe Regerend Deken.
Gedurende de jaarvergadering op de 1e maart heeft Sjoerd de sjerp van Regerend Deken omgehangen bij zijn moeder, en de kapiteinsstaf overhandigd.
Tijdens dezelfde vergadering werd ook aandacht besteed aan het 50-jarig broederschap van Ties Ronken. Ties is op 28 februari 1966 geïnstalleerd als gildebroeder bij Sint Antonius Abt in Mierlo Hout, maar nu alweer een aantal jaren actief bij het Sint Catharina en Sint Barbara Gilde Mierlo, en ook binnen het district en de Kring Kempenland als schietmeester. Hem wordt een receptie aangeboden tijdens de komende Teerdag in november van dit jaar.
Sjoerd Overwater overhandigt de kapiteinsstok aan de nieuwe Regerend Deken, zijn moeder, Ria Overwater

Sjoerd Overwater en de jubilerende gildebroeder Ties Ronken.