Geslaagde ‘Kerst-Inn’ bij Sint Catharina & Sint Barbara Gilde.

Met het motto ‘Niemand mag met Kerst alleen zijn’, werd voor de tweede keer door de Gildevrouwen op 1e Kerstdag een ‘Kerst-Inn’ georganiseerd.
Rond de 20 genodigden, meest alleenstaande ouderen, werden hartelijk door de Gildezusters ontvangen.
Regerend Deken Sjoerd Overwater opende deze bijzondere middag, waar o.a. Gildebroeder Eric Kouijzer via een presentatie iets over het ontstaan, verloop en huidige stand van het Gilde vertelde en een paar van onze gasten een Gildelied en het Kerstverhaal, onder begeleiding van mondharmonicamuziek ten gehore brachten!
Het Gildehuis was speciaal hiervoor omgetoverd in een gezellige kerstsfeer en onder het genot van een hapje en een drankje werd het een fijn samenzijn.
Gezien de grote opkomst, zullen wij zeker ook weer in 2018 de ‘Kerst-Inn organiseren.
Wij willen graag naast alle Gildebroeders & zusters, ook onze sponsoren hartelijk bedanken voor het mede doen slagen van deze middag!