Spring naar inhoud

Koningschieten 2016

GILDEKONINGIN BIJ SINT CATHARINA EN SINT BARBARA GILDE

Op zaterdag 10 september heeft zich een historische gebeurtenis voltrokken op het gildeterrein van het St Catharina en St Barbara Gilde aan de Oudvensestraat tijdens het koning schieten.
Voor het eerst heeft een gildezuster de eervolle titel van Gildekoning(in) veroverd.
Nelly de Hoon is nu voor éen jaar de Gildekoning(in) bij het Gilde.
De Regerend Deken Sjoerd Overwater heeft bij haar de prachtige koningsketen omgehangen na de onderlinge wedstrijd waaraan 26 gildebroeders en gildezusters deelnamen. Nelly de Hoon is pas 9 maanden officieel verbonden aan het gilde als gildezuster, toen zij met drie andere dames tijdens de teerdag van het gilde in december vorig jaar werd geïnstalleerd. Ook dat was al een gedenkwaardige gebeurtenis in het gilde, omdat na de oprichting van het gilde zo’n 540 jaar geleden uitsluitend mannen werden toegelaten tot de vereniging. Nu dus binnen één jaar de komst van dames binnen het gilde en de hoogste titel naar Nelly de Hoon.
De gildekoning(in) heeft nu wel het komende jaar allerlei representatieve verplichtingen, en het recht om de overheid (het bestuur) van advies te dienen en de vergaderingen van de overheid bij te wonen.