We kunnen terugkijken op een goed bezochte jaarvergadering!
Een vergadering waarin Gildeheer Teus Robbertsen en zijn vrouw Irene voor het eerste lustrum als Gildeheer zijnde, in het zonnetje werden gezet.
Bij de bestuursverkiezing werd waarnemend Dekenschatbewaarder Wim Schreurs, opgevolgd door Hans van Zonneveld.
Toon Romonesco is nog tot één jaar herbenoemd en Job van der Zwan en Theo Lenders beiden tot drie jaar.

1e Lustrum voor Gildeheer Teus Robbertsen