Het Sint Catharina en Sint Barbara Gilde Mierlo heeft tijdens de Algemene Jaarvergadering in maart 2015 met overgrote meerderheid JA gezegd tegen het voorstel van de Overheid om met onmiddellijke ingang dames toe te laten binnen het gilde.

De broeders waren het tijdens een eerder gehouden enquête eind 2014 al vrijwel unaniem eens, dat de eisen voor het lidmaatschap bij het gilde verruimd moesten worden en vrijwel alle broeders vonden ook, dat eenmaal lid, de dames ook gelijke rechten zouden moeten hebben als de broeders. Dus ook zusters zouden gildekoning(in) moeten kunnen worden en ook lid van de overheid.

Al met al is het recente besluit van de broeders voor een traditioneel gilde een enorme omwenteling.
Immers, in het logo van het gilde staat uitdrukkelijk vermeld: 1474. Dit is het jaar waarin het gilde voor het eerst in oude documenten werd vermeld.

Sinds die tijd, dus nu 542 jaar lang, is het gilde een typische mannenclub geweest, en niet alleen in Mierlo. Vrijwel alle traditionele gilden zijn nog echte ‘mannenbolwerken’. Jonge meiden (dochters van gildebroeders) die mee konden met het Koning schieten en soms zelfs jeugdkampioen(Koningin) werden, moesten eenmaal 18 jaar geworden het gilde verlaten. Aan deze ongelijkheid heeft het Sint Catharina en Sint Barbara Gilde Mierlo nu een eind gemaakt.

Intussen is het gilde in 2015 met de nieuwbouw begonnen van een eigen onderkomen, aan de rand van het dorp, aan de Oudvensestraat. Het gilde heeft inmiddels het oude terrein dat naast Het Dierenrijk aan het Heideschoor ligt, verlaten. Met de verhuizing komt het gildeterrein met de schutsbomen dus binnen ieders bereik!

Alle dames en ook heren die het Gilde een warm hart toedragen kunnen zich melden bij het gilde via de website en e-mail: catharinagilde1474@gmail.com en bij de dekenschrijver/secretaris Job van der Zwan, tel: 0492 664877.

Inmiddels hebben de eerste dames zich opgegeven om lid te mogen worden, en tijdens de Teerdag van ons gilde, op zondag 13 december 2015, zijn de eerste vier dames als gildezuster geïnstalleerd. Bij de jaarlijkse algemene vergadering in maart 2016 volgen er meer.