Het ontstaan van het Gilde.

Uit allerlei historische gegevens en door overlevering is aangenomen dat het gilde van Sint Catharina en Sint Barbara te Mierlo is opgericht in 1474.
De gilden zijn vroeger ontstaan ter bescherming van: Huis en haard, Kerk en gezag. Dit wordt tot op heden nog verwoord in het commando bij het vendelen: “Tamboers, roert uw trom! Vendeliers, presenteert uw vaandel! Vendeliers, neigt uw vaandel! Vendeliers, zwaait uw vaandel voor God, Koningin en Vaderland!”

De gilden zijn in de middeleeuwen ontstaan en dienden verschillende doelen. Zo waren de gilden vroeger nodig ter bestrijding van branden, pestepidemieën, bij plunderingen, rellen en overvallen, het begraven van de doden. Binnen de Kerk ontstonden gildeachtige groeperingen, de altaar/broederschappen. Vanaf de dertiende eeuw verschijnen met name in Brabant de schutsgilden. Groepen burgers die zich ten doel stelden om de gemeenschap zowel in kerkelijk als in wereldlijk opzicht te dienen, waar nodig met de wapenen. Het karakter van defensieve organisatie hebben de gilden door de eeuwen heen verloren. Gemeenschapszin, dienstbaarheid aan o.a. kerkelijke en wereldlijke overheid zijn echter gebleven. Door de gewijzigde omstandigheden wel in een andere vorm.

Veel tradities zijn door de eeuwen heen bewaard gebleven, maar ook vernieuwingen worden in het gilde toegelaten, zonder de doelstellingen te verwaarlozen. Gilden hebben een beschuttende taak ten aanzien van instandhouding van oude tradities en gebruiken, van solidariteit en eensgezindheid. Op toernooien en gildefeesten ontmoeten de gildebroeders en zusters elkaar in gezonde rivaliteit.