INSTALLATIE VAN TEUS ROBBERTSEN TOT GILDEHEER
tijdens de jaarvergadering 6 maart 2014