KNTS certificaat
Op 27 november 2014 is ons gilde officieel gecertificeerd conform de KNSA Basiscertificering. Dat betekent dat wij hebben laten zien, dat wij aan alle eisen voldoen die de overheid (de verantwoordelijke ministeries in Den Haag) stelt aan verenigingen ten aanzien van de veiligheid rond het schieten met geweer.
De KNSA is hiervoor de aangewezen instantie die hierop moet toezien. Wij hebben tijdens een audit (eerste controlebezoek) op 17 november 2014 kunnen aantonen, dat wij aan alle vereisten voldoen. Intussen hebben wij te maken met een andere instantie, als opvolger van de KNSA.
Begin 2015 is de KNTS officieel erkend als overkoepelende organisatie van de meeste (of alle) Brabantse en Gelderse gilden die met geweer schieten. Ook de Limburgse Schutterijen zullen zich vermoedelijk aansluiten bij deze Koepel van Nederlandse Traditionele Schutters, die op 1 november is opgericht vanuit de Vereniging van Brabantse Gildeschutters (VBG) en de Noord Brabantse Federatie van Schuttersgilden (NBFS). Inmiddels hebben wij een nieuw Certificaat ontvangen na de formele erkenning van de KNTS door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Dit Certificaat is geldig tot en met 31 december 2018.