Een gedenkwaardige zaterdag, 12 september 2015, de dag van het Koningschieten èn de in gebruikname van het nieuwe gildeterrein en gildehuis aan het Oudven.
Om 11 uur marcheerde het gilde vanaf de gildekamer naar het huis van de gildeheer Teus Robbertsen, alwaar hem en zijn vrouw Irene de vendelgroet werd gebracht.

Vervolgens toog het gilde naar de gildekamer ten huize van broeder Rob Hartman, dit alles onder een voor het gilde nog gunstig gestemde wolkenhemel.

Na de de koffietafel trok het bonte gezelschap naar het nieuwe terrein. Daar was om 14:00 uur het openingsschot gepland. Maar voor dat dit schot gelost werd stonden allen één minuut stil ter nagedachtenis aan gildekoning Richard Verrijt, die in 2014 na een kort Koningschap onverwacht overleed op negenenveertigjarige leeftijd.

Pastoor Kloeg viel de gebruikelijke eer van het eerste schot te beurt, gevolgd door Wethouder Steenbakkers. De broers van Richard Verrijt, Marc en Frans met echtgenotes Ingrid en Franciska alsmede neven en nicht Kimberly, Christopher en Stan stelden grote prijs op het lossen van een schot tijdens het openingsceremonieel en daarna konden de gildebroeders aanleggen.

Intussen was het zwerk dichtgetrokken en openden de regengoden een sluisdeur zodanig wijd, dat het schieten korte tijd werd onderbroken om snel een beschuttende tent op te zetten waaronder de schutters plaatsnamen om met verve de strijd voort zetten .

Nadat de vogel halfzijdig gesloopt was maakte Jozef van de Boomen bij het 132ste schot een einde aan de spanning. De nieuwe Koning is binnen het gilde sinds 2005 kapitein, en was eerder in 2007 voor het eerst Koning.

De regen was intussen in nauwelijks storend gespat overgegaan, en nadat Marc Verrijt, Koning Jozef de Koningsketen had omgehangen en het glas erewijn was geheven, werd het Koninklijk paar de vendelgroet gebracht, gadegeslagen door vele belangstellenden. Breed glunderend nam Jozef, met echtgenote Han aan zijn zijde, de vele felicitaties in ontvangst. Want de nieuwe locatie, waaraan ook de nieuwe Koning als vrijwilliger het nodige werk heeft verricht, blijkt bij dit soort evenementen een grote trekpleister.

Een prachtig en ontroerend gebaar bij de afsluiting van het schietgedeelte was het aanbieden van de kruisboog van Richard Verrijt door zijn broers Marc en Frans. Dit persoonlijk wapen van de gedreven schutter Richard zal gekoesterd worden door het gilde, zoals alle gildebroeders de nagedachtenis aan Richard met warme gevoelens koesteren.

Een afsluitend buffet vormde een smakelijk einde aan een meer dan geslaagde dag op en in een magnifiek nieuw gildeterrein en gildehuis, een mooie dag, die met inzet van velen mogelijk werd en waarop met veel voldoening teruggeblikt kan worden.