Spring naar inhoud

Nieuw Koningsschild 2014

De overheid heeft besloten, dat de kosten voor het Koningszilver voor de broeders die zich tot Koning schieten mogelijk te hoog worden (door de continue stijging van de zilverprijs). Dit kan daardoor een belemmering gaan vormen voor onze broeders om vrijuit mee te doen aan het Koningsschieten.

Daarom heeft de overheid gemeend een eigen Koningsschild te (laten) ontwerpen dat eigendom blijft van het gilde, maar ieder jaar met een klein zilveren plaatje wordt geactualiseerd. Dit nieuwe Koningsschild is bij de teerdagen in oktober 2014 gepresenteerd.