10 juni 2017:
WISSELSCHILDSCHIETEN

Op ons Gildeterrein heeft op zaterdag 10 juni het traditionele wisselschild schieten plaatsgevonden tussen de vier Geldropse en Mierlose gilden.

De prijs, een mooi zilveren schild dat jaren geleden is geschonken door het gemeentebestuur van de pas gefuseerde gemeenten Mierlo en Geldrop aan de vier gilden, mocht nu door onze Regerend Deken Sjoerd Overwater worden uitgereikt aan Erik Schoenmakers van het Gilde Sint Joris Zesgehuchten.